Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Лукреција Анкуцић 62  26364 Маргита  тел:013/2863-201

SAM_0047.JPG
SAM_0048.JPG
SAM_0436.JPG
SAM_0627.JPG
SAM_0458.JPG
SAM_0624.JPG
SAM_0505.JPG
SAM_0052.JPG
SAM_0437.JPG
previous arrow
next arrow

   У издвојеном одељењу Основне школе „Доситеј  Обрадовић” у Маргити настава се одвија на српском језику. Њу похађа укупно 95 ученика од 1. до 8. разреда. Зграда располаже са 5 учионица, информатичким кабинетом, зборницом, чајном кухињом и просторијом дечијег вртића.