Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

  

   Програм Дечје недеље чини низ акција на републичком и локалном нивоу широм Србије,уз пуну партиципацију деце и омладине.Заједничку одговорност представља задатак,који програм активности посебно промовише,а то је да се обезбеди квалитетно образовање и могућност остваривања права деци из осетљивих група (мањинских,деци са села,ромској деци и деци са сметњама у развоју),поштујући релевантна међународна и национална документа и позитивне прописе.

   Република Србија је 18.12.1990.године ратификовала Конвенцију УН о правима детета,а ове године Дечја недеља је прилика,да обележавајући овај значајан јубилеј,преузете обавезе према деци - наставимо да остварујемо и унапређујемо.