Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Маршала Тита 78  26367 Барице  тел:013/867-147

IMG_0399.JPG
IMG_0401.JPG
IMG_0402.JPG
IMG_0406.JPG
IMG_0404.JPG
IMG_0403.JPG
IMG_0414.JPG
IMG_0416.JPG
IMG_0413.JPG
IMG_0407.JPG
IMG_0417.JPG
previous arrow
next arrow

  У издвојеном одељењу Основне школе „Доситеј Обрадовић” у Барицама настава се одвија на румунском језику и то од првог до осмог разреда.Зграда располаже са довољно простора за одвијање наставе. Ту је и уређен терен за спортске активности.