Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

  

   Основна школа "Доситеј  Обрадовић" из Пландишта налази се на регионалном путу Нови Сад-Зрењанин-Вршац. Ради се о школи која у свом саставу има и издвојена одељења, која су  територијално удаљена од матичне школе од 6 до 11 км.То су одељења у:

  • Маргити,
  • Јерменовцима,
  • Барицама,
  • Великом Гају и
  • Купинику.                 

   Ученици виших разреда путују у матичну школу у Пландишту из Великог Гаја, Купиника, Јерменоваца, Јаношика и Барица. У школској 2020/2021 години наставу похађа укупно 404 ученика. Настава се одвија на три матерња језика: српском, румунском и мађарском.

   И поред тога што наша општина спада међу најнеразвијеније општине у Војводини, трудимо се да за нашу децу створимо оптималне услове и адекватну радну атмосферу.

   Оно по чему се наша школа препознаје, су роде које красе димњак школе.