Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

ТИМОВИ У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

 

 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Зоран Ангеловски

Чланови тима:

 • Анђелика Пејовић
 • Мирела Гизешан
 • Бранка Фодор – Школски одбор
 • Весна Јаћовић
 • Татјана Кнежевић
 • Кристијан Нистор
 • Романела Станчу - Савет родитеља
 • Милица Колевски – Ученички парламент
 1. Тим за инклузију

Координатор: Бранка Фодор

Чланови тима:

 • Анђелика Пејовић
 • Живан Ружић
 • Кристијан Нистор
 • Татјана Зрињи
 • Александра Нистор
 • Ивана Вицикнез
 • Мита Богдановић
 • Зорица Доневски Росић
 1. Тим за школско развојно планирање

Координатор: Мирела Гизешан

Чланови тима:

 • Анђелика Пејовић
 • Бранка Фодор – Школски одбор
 • Александра Нистор
 • Љубица Јанчић
 • Сања Ћорда
 • Зорица Доневски Росић
 • Јонел Агадишан
 • Ана Барна Хорват
 • Маја Шуља – Ученички парламент
 • Биљана Драгић – Савет родитеља
 • Зоран Ангеловски – Школски одбор
 1. Тим за самовредновање

Координатор: Ивана Вицикнез

Чланови тима:

 • Анђелика Пејовић
 • Бранка Фодор – Школски одбор
 • Александра Нистор
 • Љубица Јанчић
 • Сања Ћорда
 • Зорица Доневски Росић
 • Јонел Агадишан
 • Ана Барна Хорват
 • Маја Шуља – Ученички парламент
 • Биљана Драгић – Савет родитеља
 • Зоран Ангеловски – Школски одбор
 1. Тим за стручно усавршавање

Координатор: Анђелика Пејовић

Чланови тима:

 • Мирела Гизешан
 • Бранка Фодор – Школски одбор
 • Адиана Павков
 • Драгана Јаћимовски
 1. Тим за развој школског програма

Координатор: Анђелика Пејовић

1.циклус:

        - Драгана Јаћимовски

        - Весна Јаћовић

        - Биљана Кипровски

        - Сања Ћорда

2.циклус:

        - Мирела Гизешан

        - Александра Нистор

        - Весна Цеснак

        - Ивана Вицикнез

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Координатор: Сања Ћорда

Чланови тима::

 • Мирела Гизешан
 • Анђелика Пејовић
 • Бранка Фодор
 • Ивана Вицикнез
 • Александра Нистор
 • Зоран Ангеловски
 • Јелена Лабовић

 

 1. Тим за професионалну оријентацију

Координатор: Мирела Гизешан,Жана Кипровски Милошевић

Чланови тима:

 • Аранка Бало
 • Весна Цеснак
 • Јонел Агадишан
 • Ана Барна Хорват
 • Анђелика Пејовић
 1. Тим за превенцију насиља,злостављања,дисјкриминацију и занемаривање

Координатор тима: Бранка Фодор – Школски одбор

Чланови тима:

 • Анђелика Пејовић
 • Мирела Гизешан
 • Сања Ћорда
 • Јелена Векић
 • Даница Булајић – Савет родитеља
 • Анђела Јанковић – Ученички парламент
 1. Тим за организацију екскурзија и излете

   Координатор тима:Аранка Бало

   Чланови тима:

 • Сава Дивљаков,директор
 • Весна Цеснак
 • Стефан Котрла
 • Милорад Јаћимовски